72062 | 23.06.1994 BBHR betr. de algemene voorwaarden en de procedure voor erkenning van laboratoria voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Min. belast met Huisvesting, Leefmilieu, Natuurbehoud en Waterbeleid van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, GOSUIN Didier

BS 1994-07-15

Dit besluit bepaalt de algemene voorwaarden en de procedure voor erkenning van laboratoria voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Enkel de met toepassing van dit besluit erkende laboratoria worden voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als erkend beschouwd.
Opgeheven worden, wat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreft:

  • - het KB 13.12.1966 betreffende de voorwaarden en modaliteiten voor de erkenning van de laboratoria en instellingen die belast zijn met de monsternemingen, ontledingen, proeven en onderzoekingen, in het kader van de bestrijding van de luchtverontreiniging;
  • - het KB 02.04.1974 houdende de voorwaarden en modaliteiten voor de erkenning van de laboratoria en lichamen die in het kader van de bestrijding van de geluidshinder belast zijn met het beproeven van en de controle op de apparaten en de inrichtingen;
  • - art. 34 van het KB 03.08.1976 houdende algemeen reglement voor het lozen van afvalwater in de gewone oppervlaktewateren, in de openbare riolen en in de kunstmatige afvoerwegen voor regenwater;
  • - het MB 03.10.1991 houdende de voorwaarden tot erkenning van laboratoria belast met de officiĆ«le analyses inzake bescherming van de oppervlaktewateren en de lozing van afvalwater in openbare riolen.