71977 | Terugbetaling overnamelasten door de Vlaamse Milieumaatschappij
x

De Gem., april 1994, V.69, (461), 233-234

Met dit schrijven legt de auteur het probleem van de terugbetaling van de overnamelasten door de Vlaamse Milieumaatschappij voor aan de Vlaamse Minister voor Leefmilieu en Huisvesting, Dhr. De Batselier, waarop hij dan het volgende antwoord formuleert. De storting van de terugbetaling van de overnamelasten aan de gemeenten en steden werd door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) niet doorgevoerd voor de datum van 31.12.1993, omdat de VMM op dat moment niet over de nodige financiƫle middelen beschikte om de investeringskosten terug te betalen. Begin 1993 besliste de Minister om de vaststelling van de te betalen bedragen bij decreet vast te laten stellen teneinde de uitzichtloze betwistingen door het Rekenhof van de terug te betalen bedragen binnen de gestelde termijn te kunnen doorvoeren.