68071 | 16.03.1994 BVR wijz. BVR 16.02.1993 tot uitvoering van hoofdstuk IIIbis van Wet 26.03.1971 op de bescherming van de opppervlaktewateren tegen verontreiniging
Vlaams min. van Leefmilieu en Huisvesting, DE BATSELIER Norbert
Vlaams min. van Financiƫn, Begroting en Gezondheidsbeleid, DEMEESTER-DE MEYER Wivina

BS 1994-04-29

De decreetswijziging van 22.12.1993 wordt bijgevoegd aan de in het BVE 16.02.1993 betrokken reglementering. De andere wijzigingen betreffen de meet- en bemonsteringsresultaten (art. 2, 3 par. 1 en par. 6, art. 5 en 6). Art. 9 wordt aangevuld als volgt : 'Het verzoek tot opschorting van betaling, zoals bedoeld in art. 35quaterdecies.bis van de wet, wordt ingediend bij de adjunct-leidend ambtenaar van de Vlaamse Milieumaatschappij. Het verzoek tot vervroegd afzien van de opschorting, conform art. 35quaterdecies.bis par. 6 van de wet, dient aan dezelfde ambtenaar te worden gericht.'

nvdr: het BVE 16.02.1993 wordt opgeheven door het BVR 28.06.2002 tot uitvoering van het Hoofdstuk IIIbis van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging en Hfdst. IVbis van het decreet 24.01.1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer (zie doc. nr. 178545). nvdr: Art. 35 van het decreet 30.06.2006 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2006 geeft de machtiging aan de Vlaamse Regering, om het BVR 16.03.1994 tot wijziging van het BVR 16.02.1993 tot uitvoering van hoofdstuk IIIbis van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging opnieuw uit te vaardigen met behoud van de oorspronkelijke uitwerkingsdatum (zie doc. nr. 210633).

 

 link