65414 | 05.01.1994 V. nr. 75 (Vl. R.): Milieuheffing - Berekening van de aanslag in speciale gevallen
Vlaams min. van Leefmilieu en Huisvesting, DE BATSELIER Norbert
DIDDEN Maurice

V. en A., Vl.R., 07.02.1994,1993-94, (7), 319-320

Stelling : Iedere particulier, gezin of leefgemeenschap en ieder bedrijf of vereniging die op het grondgebied van het Vlaamse Gewest water heeft afgenomen van een openbaar distributienet, op dit grondgebied over een eigen waterwinning beschikt of er water heeft geloosd is heffingsplichtig. - Wat gebeurt er bij lekken ? - Moet de binding verbruik - heffing strikt zijn ? Antwoord : Indien er een lek geweest is en dit duidelijk gemotiveerd wordt aan de hand van stavingsstukken zoals verklaring van de waterdistributie- maatschappij of facturen van de herstellingswerken, wordt de heffing herberekend. De herberekening gebeurt aan de hand van het gemiddelde verbruik van de 3 voorgaande jaren om op deze wijze een realistisch waterverbruik te bekomen en een realistischer heffing op te leggen. Het belastbaar feit is de hoeveelheid gebruikt water. Voor de kleinverbruikers (lager dan 500 m3) resulteert dit in de berekening van de milieuheffing op basis van m3 gefactureerd waterverbruik in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar.