59658 | De milieuheffingen getoetst aan de grondwettelijke gelijkheidsbeginselen : bedenkingen bij het arrest van het Arbitragehof van 08.10.1992
HEYMAN Jan

T.B.P., september 1993, V.48, (9), 575-580

De auteur bespreekt uitvoerig het arrest van het Arbitragehof van 08.10.1992.