59638 | Het proces-verbaal van monstername en van overtreding
MORRENS Paul

Milieurecht Info, september 1993, (9), 14-16

Dit artikel bespreekt de bijzondere bewijskracht en de vorm van het proces-verbaal opgesteld door de bijzondere ambtenaren in het kader van leefmilieuwetten en -decreten.