58714 | 27.07.1992 Omz. Aanleg vispassages - Ref.: M6/G7/0480/8845
Vlaams min. van Leefmilieu en Huisvesting, DE BATSELIER Norbert

Best.mem.:W.Vl., 09.09.1992, (30), 473

De Minister heeft het voornemen om op de onbevaarbare waterlopen van het gewest alle hindernissen die vissen verhinderen te migreren op te heffen. Dit kan door het bouwen van vistrappen en/of aangepaste stuwen en kleppen. De Minister vraagt dan ook aan alle gemeenten, gezien zij de beheerders zijn van de waterlopen van 3de categorie, deze ecologische maatregel bij hun technische diensten te doen ingang vinden ten einde de schaarse visbestanden nog beter te beschermen.