58354 | b.v.b.a. P. Schepens en zonen / Vlaamse Gewest
R.v.St., 28 november 1991, 7e K., nr. 38209

Arr.R.v.St., 1991, nr.38209

Het feit dat uit het dossier blijkt dat een exploitatievergunning in geen geval mag worden verleend, ontslaat de weigerende overheid, met name de gemeenschapsminister van Leefmilieu, Waterbeleid en Onderwijs, niet van de motiveringsplicht opgelegd door art. 10 ARAB. Deze plicht bestaat erin alle bezwaren van de verzoekende partij te beantwoorden en te weerleggen, rechtstreeks of onrechtstreeks door middel van verwijzing naar de adviezen die aangehaald werden.

 link