55439 | O.M. / Van der L., H., D., M. en n.v. S-O.
Corr. Gent, 11 juni 1992, 19e K.

T.Milieurecht, mei-juni 1993, (3), 166-169 + noot Michael FAURE, 169-171

Een lozingsvergunning geeft een aanvrager toelating om het afvalwater van een bepaald produktieproces te lozen. Verschillende firma's kunnen niet lozen onder dekking van een gemeenschappelijke vergunning. Wanneer een vergunninghouder een deel van zijn vergunde activiteit afstaat blijft de bestaande vergunning in zijn hoofde gelden zolang deze niet wordt gewijzigd. Op de koper van de nieuwe, afgestane activiteit rust de verplichting een nieuwe lozingsvergunning aan te vragen alvorens aan te vatten met de eigen exploitatie. Het orgaan belast met het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de beslissing om te lozen of niet te lozen; dit geldt nog duidelijker voor de verantwoordelijkheid voor de naleving van de vergunningsvoorwaarden. De schuld bij reglementaire inbreuken ligt in de wetsinbreuk.

 link