55413 | 29.04.1993 BHE wijz. Besluit van de Regent van 02.07.1949 betr. de tussenkomst van de Staat inzake subsidies voor de uitvoering van werken door de provincies, gemeenten, verenigingen van gemeenten, commissies van openbare onderstand, kerkfabrieken en verenigingen van polders en wateringen
Min. belast met Financiƫn, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, CHABERT Jos
Min.-Voorzitter van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, belast met Ruimtelijke Ordening, Ondergeschikte Besturen en Tewerkstelling, PICQUE Charles

BS 1993-06-18

Dit besluit wijzigt hoofdstuk 1 en art. 1 van dit hoofdstuk om de goederen bestemd voor de uitoefening van de lekenmoraal onder het toepassingsgebied van het besluit van de Regent te brengen.

nvdr: Het besluit van de Regent van 02.07.1949 betreffende de Staatstussenkomst inzake toelagen voor het uitvoeren van werken door de provincies, gemeenten, verenigingen van gemeenten, commissies van openbare onderstand, kerkfabrieken, en verenigingen van polders of van wateringen, onder andere gewijzigd bij dit besluit werd opgeheven door de ordonnantie 16.07.1998 betreffende de toekenning van subsidies om investeringen van openbaar nut aan te moedigen, voor wat betreft de materies geregeld door deze ordonnantie (doc. nr. 136440).