54878 | 11.03.1993 V. nr. 119 (Vl. R.): Heffing ter bescherming oppervlaktewateren - OCMW's
Vlaams min. van Leefmilieu en Huisvesting, DE BATSELIER Norbert
VAN WAMBEKE Hubert

V. en A., Vl. R., 19.04.1993,1992-93, (11), 528

De wetgeving inzake de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging omschrijft het belastbaar feit of de heffingsplichtige als volgt : 'Voor de toepassing van dit decreet wordt als een aan de heffing onderworpen heffingsplichtige beschouwd, elk natuurlijke of rechtspersoon die op enig ogenblik in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar op het grondgebied van het Vlaamse Gewest water heeft afgenomen van een openbaar waterdistributienet of op dit grondgebied over een eigen waterwinning heeft beschikt of op dit grondgebied water heeft geloosd, ongeacht de herkomst van het water'. Dit betekent dat elkeen die zich in die omstandigheid bevindt, heffingsplichtig is. De decreetgever maakt geen onderscheid naargelang het al of niet openbare instelling zijn. Indien men wel een onderscheid zou creƫren, zou dit alleen leiden tot ongelijkheid en tot het aanvechten van de schending van het gelijkheidsbeginsel De decreetgever voorziet om die reden in geen enkele vrijstelling of vermindering van de heffing (bijvoorbeeld voor de OCMW's).