5369 | *16.12.1992 BVE van de Vlaamse minister bevoegd voor Leefmilieu houdende verlenging van de periode bedoeld in art. 3 van BVE 06.01.1983 tot vaststelling van voorwaarden voor erkenning van laboratoria (...) Wet 26.03.1971 (...) oppervlaktewateren (...)
Gemeenschapsmin. van Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting, KELCHTERMANS Theo

BS 1993-04-07

*16.12.1992 BVE van de Vlaamse minister bevoegd door Leefmilieu houdende verlenging van de periode bedoeld in art. 3 van BVE 06.01.1983 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van laboratoria ter uitvoering van de Wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging Noot (KC) : Door dit besluit wordt de periode tot aanduiding van het Instituut voor Hygiƫne en Epidemologie te Brussel als referentielaboratorium verlengd tot 31.03.1993. Vorig besluit: MB 29.12.1989 B.S., 14.03.1990, V.160, (51), 4728