53234 | 16.02.1993 BVE tot uitvoering van Hoofdstuk IIIbis van de wet van 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging
Vlaams min. van Leefmilieu en Huisvesting, DE BATSELIER Norbert
Vlaams min. van Financiƫn, Begroting en Gezondheidsbeleid, DEMEESTER-DE MEYER Wivina

BS 1993-05-06

Om de bepalingen van Hoofdstuk IIIbis 'Bijzondere bepalingen voor het Vlaamse Gewest inzake heffingen op de waterverontreiniging', die bij decreet van 21.12.1990 houdende begrotingstechnische bepalingen alsmede bepalingen tot begeleiding van de begroting 1991 in de wet van 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging werden ingevoegd, te kunnen uitvoeren, worden de volgende regels bepaald :

  • de berekeningsmethode van de gegevens m.b.t. het geloosde afvalwater
  • de procedure voor de monsterneming
  • de berekeningsmethode van de hoeveelheid koelwater bedoeld in art. 35quinquies par. 1 en art. 35septies
  • de formulieren voor de aangifte en de aanvragen bedoeld in art. 35octies, par. 1 en 2 en in art. 35sexies
  • de bevoegde ambtenaren belast met de vestiging, de inning, de vordering.. enz.
Als de innings- en invorderingsprocedure definitief worden afgesloten, worden opgeheven:
  • BVE 30.01.1991 houdende vaststelling van nadere regels ter uitvoering van hoofdstuk IIIbis 'Bijzondere bepalingen voor het Vlaamse Gewest inzake de heffingen op de waterverontreiniging' dat in de wet van 26.03.1971 werd ingevoegd door het decreet van 21.12.1990 (doc. nr. 12092);
  • BVE 23.07.1992 tot uitvoering van 23.07.1992 tot uitvoering van hoofdstuk IIIbis van de wet van 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging (doc. nr. 43064).

nvdr: dit besluit wordt opgeheven door het BVR 28.06.2002 tot uitvoering van het Hoofdstuk IIIbis van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging en Hfdst. IVbis van het decreet 24.01.1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer (zie doc. nr. 178545). nvdr: Art. 35 van het decreet 30.06.2006 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2006 geeft de machtiging aan de Vlaamse Regering, om het BVR 16.02.1993 tot uitvoering van hoofdstuk IIIbis van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging opnieuw uit te vaardigen met behoud van de oorspronkelijke uitwerkingsdatum (zie doc. nr. 210633).

 

 link