5177 | 07.02.1990 Dec. wijz. dec. 28.06.1985 betr. de milieuvergunning
Gemeenschapsmin. van Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting, KELCHTERMANS Theo

B.S., 13.03.1990, V.160, (50), 4638; De Gemeente, april 1990, V.65, (421), 158

Art 44bis: Alle lozingsvergunningen die worden verleend krachtens de wet van 26.03.1971 op de bescherming van oppervlaktewateren tegen verontreiniging en die ingevolge artikel 44 van dit decreet geldig blijven, alsook alle lozingsvergunningen die in toepassing van artikel 43 van dit decreet na de inwerkingtreding ervan worden verleend volgens de procedure die wordt bepaald in voornoemde wet en de besluiten ter uitvoering ervan worden bekend gemaakt volgens de modaliteiten die de Vlaamse Executieve bepaald.

 

 link