50410 | 18.02.1993 KB tot uitvoering van art. 135 van Wet 30.12.1992 houdende sociale en diverse bepalingen
Min. van Sociale Zaken, MOUREAUX Philippe
Min. van Tewerkstelling en Arbeid en Gelijke-Kansenbeleid, SMET Miet

BS 1993-03-17

De bijdrage van 0,10 % van de loonmassa die voor de financiering van de begeleidingsplan van de werklozen voorzien is, is niet van toepassing voor een reeks werkgevers, o.a. : - de gemeenten, de verenigingen, agglomeraties en federaties van gemeenten, de instellingen van openbaar nut die afhangen van de verenigingen, agglomeraties en federaties van gemeenten, de openbare centra voor maatschappelijke welzijn, de intercommunale openbare centra voor maatschappelijke welzijn alsook de verenigingen van openbare centra voor maatschappelijke welzijn - de polders en wateringen - de provincies, de verenigingen van provincies, de instellingen ondergeschikt aan de provincies. Noot: zie De Gemeente blz. 110. Dit KB stelt de gemeente vrij van de 0,10 % bijdrage.