49790 | De Vlaamse Milieumaatschappij, haar organisatie en bevoegdheden, en de heffingen op de waterverontreiniging 1992
HAZETTE Pierre

T.B.P., februari 1993, V.48, (2), 67-79

Deze tekst valt uiteen in twee grote delen. In een eerste deel wordt op de rol van de Vlaamse Milieumaatschappij in het huidige milieubeleid van de Vlaamse overheid ingegaan. In een tweede hoofdstuk worden de voornaamste krachtlijnen van de nieuwe heffingsregeling en de berekeningswijze van de heffingen uitgelegd.