49455 | 16.12.1992 BVE tot uitvoering van art. 32decies, par. 2 van Wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging
Vlaams min. van Leefmilieu en Huisvesting, DE BATSELIER Norbert

BS 1993-02-27

Art. 32decies par. 2 van Wet 26.03.1971, ingevoegd bij het Dec. 20.12.1989 (document nr. 22775) gewijzigd bij het Dec. 12.12.1990 (document nr. 8848) bepaalt dat de Vlaamse Milieumaatschappij de reeds gestorte bijdragen van de vennoten in het maatschappelijk kapitaal van de Vlaamse Maatschappij dient terug te storten. Dit besluit geeft de te betalen gestorte bijdragen van de respectieve vennoten weer.