46292 | O.M. Gemeente M. de hh. L. en D.C. / D.L. en P.V.B.A. S.
Corr. Gent, 28 april 1992

T.Milieurecht, november-december 1992, V.1, (2), 113-121

Vanaf 01.09.1991 worden de voor deze datum gepleegde inbreuken op de vergunningen overeenkomstig de bepalingen van de Oppervlaktewaterenwet en Titel V van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming strafbaar gesteld door het Milieuvergunningsdecreet. Toepassing dient te worden gemaakt van art. 2 Strafwetboek (toepassing van de minst zware straf) vermits de straf ten tijde van het vonnis bepaald, verschilt van de lichtere straf welke ten tijde van het misdrijf was bepaald. Het is niet genoeg dat de administratieve overheid de overtredingen actief heeft gedoogd, opdat de beklaagde daaruit vermocht af te leiden dat zijn optreden rechtmatig was.

 link