39582 | 21.05.1992 BBHE houdende vaststelling van de sectoriƫle voorwaarden voor het lozen van afvalwater afkomstig van de produktie van aldrin, dielrin, endrin en isodrin in de gewone oppervlaktewateren en in de openbare riolen
Min. belast met Huisvesting, Leefmilieu, Natuurbehoud en Waterbeleid van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, GOSUIN Didier
Min.-Voorzitter van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, belast met Ruimtelijke Ordening, Ondergeschikte Besturen en Tewerkstelling, PICQUE Charles

BS 1992-07-17