39573 | *21.05.1992 BBHG houdende vaststelling van de sectoriƫle voorwaarden voor het lozen van afvalwater afkomstig van de produktie, (...) en het gebruik van trichloorethyleen, perchloorethyleen en de trichloorbezeen in de gewone oppervlaktewateren (...)
Min. belast met Huisvesting, Leefmilieu, Natuurbehoud en Waterbeleid van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, GOSUIN Didier
Min.-Voorzitter van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, belast met Ruimtelijke Ordening, Ondergeschikte Besturen en Tewerkstelling, PICQUE Charles

BS 1992-07-17

*21.05.1992 BBHE houdende vaststelling van de sectoriƫle voorwaarden voor het lozen van afvalwater afkomstig van de produktie, de omzetting en het gebruik van trichloorethyleen, perchloorethyleen en de trichloorbenzeen in de gewone oppervlaktewateren en in de openbare riolen