37085 | Informatiebrochure inzake milieu en ruimteliljke ordening
Benelux economische unie

Brussel:Secretariaat-generaal BEU, 1988,89p, brochure

Dit is een informatiebrochure ten behoeve van de burgers in de grensgemeenten waarin een overzicht wordt gegeven van de de respectievelijke regelingen inzake milieu en ruimtelijke ordening met het oog op de inspraakmogelijkheid van de bevolking. Hierdoor moet het in de toekomst mogelijk worden voor burgers aan één zijde van de grens ook effectief aan de procedures in het andere land deel te nemen. Deze brochure geeft tevens in beknopte vorm een beeld van de wetgeving inzake milieurecht in de respectievelijke milieulanden.