35727 | EXELMANS / Gemeente Averbode
R.v.St., 30 juni 1951, nr. 985

R.v.St., 1951,424-428, nr. 985

Het recht tot benoeming van de gemeentesecretaris wordt bij art. 109 OGW [art. 25 NGW] aan de gemeenteraad verleend om, met het oog op het algemeen belang, de goede werking te verzekeren van een openbare dienst. Door de benoemingsvoorwaarden die hij zelf had gesteld te wijzigen op zodanige wijze dat de persoonlijke belangen van een bepaalde kandidaat worden gediend, heeft de gemeenteraad dit recht van zijn wettelijk doel afgewend. Zie eveneens: - R.v.St., 16 juni 1953, nr. 2574, Matthijs - R.v.St., 21 februari 1955, nr. 4099, Matthijs - R.v.St., 02 decemeber 1970, nr. 14380, Grote West-Polder - R.v.St., 25 januari 1973, nr. 15672, Piccart (doc. 29478) - R.v.St., 24 juni 1975, nr. 17092, De Paepe - R.v.St., 08 februari 1977, nr. 18088, Segers - R.v.St., 02 mei 1978, nr. 18947, Roodhooft

 link