34934 | 06.02.1992 V. nr. 4 (Vl. R.): Aanslagbiljet milieuheffing in faciliteitengemeenten - Franstalige adressering
Vlaams min. van Leefmilieu en Huisvesting, DE BATSELIER Norbert
VAN NIEUWENHUYSEN Luc

V. en A., Vl. R., 09.03.1992,1992(BZ), (1), 2

Hoe komt het dat een Vlaamse administratie gebruik maakt van Franstalige adressen? Zijn faciliteiten zijns inziens bestemd voor de postbodes in de betrokken gemeenten? Wie is hiervoor verantwoordelijk en welke sancties werden getroffen? Zullen maatregelen worden getroffen om deze vergissing te vermijden? De aanslagbiljetten voor de milieuheffing 1991 werden in eerste instantie, ook voor de faciliteitengemeenten, verstuurd in het Nederlands zowel wat de inhoud als wat de adressering betrof. Tengevolge van een foutieve code die verwijst naar de Franstalige adressentabellen, voorkomend in het rijksregister, werd de Franstalige benaming van de plaats van waterverbruik afgedrukt op het aanslagbiljet. Dit is echter gebeurd voor een klein aantal heffingsplichtigen.