34481 | 10.05.1963 KB waarbij het bij de wet van 03.08.1919 en 27.05.1947 verleende voorkeurrecht buiten toepassing wordt verklaard ten aanzien van de betrekking van ontvanger-griffier van de wateringen en de polders
Min. van Landbouw, HEGER Charles

B.S., 06.07.1963, V.133, (135), 6986+De Gem., 1963,494

Het recht van voorkeur verleend door de wetten van 03.08.1919 en 27.05.1947 voor de toetreding tot ambten in overheidsdienst, geldt niet voor de betrekking van ontvanger-griffier van de wateringen en polders