33689 | J. T. en n.v. B. / Y
Corr. Antwerpen, 4 november 1987, 30e K.

R.W., 14.03.1992, V.55, (28), 962; De Gem., april 1992, V.67, (441), 205

Het feit dat het milieurecht zeer complex is en vaak onderhevig aan wijzigingen kan niet ingeroepen door de beklaagden van een milieudelict als een grond van een onoverkomelijke dwaling. Te meer dat zij verantwoordelijk zijn voor een bedrijf dat afval en verontreinigd water voortbrengt en niets hebben gedaan om zich op de hoogte te stellen van de draagwijdte van de toepasselijke wetgeving.

 link