332682 | 02.07.1949 Besluit van de Regent betr. de Staatstussenkomst inzake toelagen voor het uitvoeren van werken door de provincies, gemeenten, verenigingen van gemeenten, commissies van openbare onderstand, kerkfabrieken, en verenigingen van Polders of van wateringen.
Min. van Openbare Werken, BEHOGNE Oscar
Min. van Volksgezondheid, VANDERSTRAETEN WAILLET Fran├žois-Xavier

BS 1949-07-22, 7029

Dit besluit bepaalt welke ministers bevoegd zijn om aan de provincies, gemeenten, verenigingen van gemeenten, commissies van openbare onderstand, kerkfabrieken, en verenigingen van Polders of van wateringen de toelagen te verlenen, te ordonnanceren en te vereffenen. Het gaat om toelagen te verlenen door de Minister van Openbare Werken en van Wederopbouw, door de Minister van Landbouw en door de Minister van Volksgezondheid en van het Gezin.

 link