332664 | 08.11.2019 BVR wijz. art. 2 van het besluit van de Regent van 02.07.1949 betr. de Staatstussenkomst inzake toelagen voor het uitvoeren van werken door de provincies, gemeenten, verenigingen van gemeenten, commissies van openbare onderstand, kerkfabrieken, en verenigingen van Polders of van wateringen
Vlaams Min. van van Mobiliteit en Openbare Werken, PEETERS Lydia *

BS 2019-11-28, V. 189, (264), 108985

Het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken zal geen subsidies meer uitkeren aan de intercommunales voor verplaatsingen van leidingen die bevolen worden na 01.01.2020 op basis van het besluit van de Regent van 02.07.1949. In dit besluit schrapt men de vermelding van de 'verplaatsingen van elektriciteits-, gas- en rioolinstallaties ten behoeve van de uitvoering van openbare werken' in het besluit van de Regent van 02.07.1949 betreffende de Staatstussenkomst inzake toelagen voor het uitvoeren van werken door de provincies, gemeenten, verenigingen van gemeenten, commissies van openbare onderstand, kerkfabrieken, en verenigingen van Polders of van wateringen.

Art. 2, par. 1, 1°, e), van het besluit van de Regent van 02.07.1949 betreffende de Staatstussenkomst inzake toelagen voor het uitvoeren van werken door de provincies, gemeenten, verenigingen van gemeenten, commissies van openbare onderstand, kerkfabrieken, en verenigingen van Polders of van wateringen, wordt opgeheven.

 

 link