332178 | 27.08.2019 V. nr. 33 (Vl. P.): Blauwalgen - Klachtenmeldingen
PERDAENS Freya
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, VAN DEN HEUVEL Koen

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2019 | www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 22.10.2019

Naar aanleiding van de genomen stalen uit zwemwateren en de analyse hiervan geeft de Vlaamse Milieumaatschappij een advies over de aanwezigheid van cyanobacteriën aan het Agentschap Zorg & Gezondheid. Vervolgens geven zij een definitief gezondheidskundig advies aan de burgemeester die de eindverantwoordelijkheid draagt over het instellen van een zwemverbod.