331216 | Vlaamse milieumaatschappij / CHIMAC b.v.b.a.
Cass., 1 juni 2018, 1e K., C170465

De overheden die in het Vlaamse Gewest belast zijn met taken van openbaar nut houden rekening met het 'de vervuiler betaalt'-principe. Op grond van dit principe zijn de kosten van maatregelen ter voorkoming, vermindering en bestrijding van schadelijke effecten en de kosten voor het herstellen van deze schade voor rekening van de veroorzaker. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) heeft als taak om maatregelen uit te voeren in het kader van het integraal waterbeleid. De kosten van dergelijke maatregelen liggen niet definitief ten laste van de VMM maar kunnen teruggevraagd worden van de vervuiler.