327134 | 22.11.2018 V. nr. 166 (Vl. P.): Asbezorgingen in waterwegen - Stand van zaken
MAERTENS Bert
Vlaams Min. van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, WEYTS Ben

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2018-2019 | www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 25.01.2019

De Vlaamse Waterweg nv (DVW) heeft een kader uitgewerkt waarbinnen asverstrooiing in de waterwegen mogelijk wordt. DVW sluit hiertoe een concessieovereenkomst af met de betrokken gemeenten die daarbij, onder meer, verantwoordelijk zijn voor de naleving van de milieu-en andere wetgeving.

De Vlaamse Waterweg nv (DVW) sluit voor de asverstrooiing in de waterwegen een concessieovereenkomst af met de betrokken gemeenten met als voorwerp een door de gemeente afgebakende zone zoals bedoeld in art. 24 van het decreet 16.01.2014.

In de concessie wordt voorzien dat de gemeente verantwoordelijk is voor:

  • het naleven van de milieu-en andere wetgeving;
  • de rapportering aan zowel de waterwegbeheerder als andere bevoegde instanties (VMM);
  • Er dient toestemming verkregen te worden van de gemeente waar de asbezorging plaatsvindt en van de waterwegbeheerder;
  • Voor zover de asbezorging plaatsvindt vanop het openbaar domein in beheer door de waterwegbeheerder dient een retributie/administratieve kost betaald te worden van 200 EUR;
  • Niet-oplosbare urnen worden niet toegestaan wegens risico op schadegevallen bij het scheepvaartverkeer;
  • Het berijden van het jaagpad met gemotoriseerde voertuigen in functie van asbezoring is niet toegelaten;
  • De scheepvaart mag niet gehinderd worden bij het uitstrooien van de assen;
  • De Vlaamse Milieu Maatschappij en DVW worden op de hoogte gebracht van de zones in oppervlaktewater waar asverstrooiing wordt toegestaan alsmede van het aantal asbezorgingen.