325591 | 30.11.2018 Dec. tot bekrachtiging van de coördinatie van de waterregelgeving in het dec. 18.07.2003 betr. het integraal waterbeleid [ Waterwetboek ] en tot opheffing van de gecoördineerde regelgeving
lVlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

BS 2018-12-18, (1e uitg.), V.188, (295), 99621, + bijlagen 99621-99762

De coördinatie van de waterregelgeving wordt door dit decreet bekrachtigd. De waterregelgeving is voortaan opgenomen in het 'Decreet 18.07.2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15.06.2018' en wordt ook aangehaald als het 'Waterwetboek'. De gecoördineerde decreten worden opgeheven. De bijlage bij dit decreet bevat een concordantietabel met verwijzingen naar de gecoördineerde regelgevingen.

De volgende regelgevingen worden opgeheven:

  • hoofdstuk IVbis (art. 28ter tot 28quaterdecies) en hoofdstuk V (art. 29) van het decreet 24.01.1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer, alsook de bijlage;
  • de art. 1 tot 3, par. 1, 4 tot 50 en de bijlagen van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging (art. 3, par. 2 blijft deels bestaan aangezien dit een federale bevoegdheid is);
  • het decreet 24.05.2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending (zie doc. nr. 178312);
  • het decreet 18.07.2003 betreffende het integraal waterbeleid (oude versie) (zie doc. nr. 189779).

 

 link