323960 | De richtlijn 2000/60/EG van 23 oktober tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid
NEURAY Jean-François
et al.

Brussel:Bruylant, 2006,157 p.

Dit boek bevat de akten van het colloquium georganiseerd in decembre 2004 rond het thema van de richtlijn (2000/60) en zijn omzetting in Vlaanderen, in Wallonië, in Nederland en in Frankrijk.

Dit boek bevat de volgende bijdragen:

  • La directive-cadre 2000/60/CE 'eau': exposé général et premières considérations relatives à sa mise en oeuvre, door Sylvie LEPRINCE (zie doc. n° 207213);
  • Integrated water policy in Flanders. The implementation of the EC Framework Directive Water in the decree on integral water policy (2003), door Frank MAES;
  • Le droit wallon de l'eau après la transposition de la directive 2000/60/CE, door Laurence RENOY (zie doc. n° 207213);
  • De schelde- en Maasverdragen, door Jean PAUWELS;
  • Less is more? The implementation of the Water Framework Directive in existing Dutch Water Legislation, door Marleen VAN RIJWICK;
  • La transposition en droit interne par un Etat membre de la directive-cadre européenne sur l'eau: l'expérience de la France, door Jacques SIRONNEAU.