322656 | Website Droogtecommissie
Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW)

www.opdehoogtevandroogte.be - Geraadpleegd op 26.03.2019

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) werd in 2017 aangesteld als de droogtecoördinator. Binnen het CIW komt de Vlaamse droogtecommissie in actie bij ernstige watertekorten. Op deze website is de actuele droogtetoestand te vinden, zoals vastgesteld door de droogtecommissie. Er is ook meer informatie te vinden over de droogte-indicatoren die gebruikt worden om het droogteniveau te bepalen.

 link