322321 | 09.03.2018 BVR wijz. titel II van het VLAREM 01.06.1995 en titel III van het VLAREM van 16.05.2014, wat betreft de omzetting van de BBT-conclusies voor de gemeenschappelijke behandeling en beheer van afvalwaterstromen, en afgasstromen in de chemiesector, voor de non-ferrometaalindustrie en voor de intensieve pluimvee- of varkenshouderij
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

BS 2018-06-27

De Best Beschikbare Technieken (BBT)-conclusies voor de gemeenschappelijke behandeling en beheer van afvalwaterstromen, en afgasstromen in de chemiesector, voor de non-ferrometaalindustrie en voor de intensieve pluimvee- of varkenshouderij worden toegevoegd aan titel III van het VLAREM. Het wijzigt ook de sectorale norm voor de lozing in oppervlaktewater van de non-ferrometalen.

Titel III van het VLAREM bevat de algemene en sectorale voorwaarden die enkel van toepassing zijn voor GPBV-installaties.
Met dit wijzigingsbesluit worden aan titel III van het VLAREM de bijkomende sectorale milieuvoorwaarden toegevoegd voor de volgende GPBV-installaties:

  • gemeenschappelijke behandeling en beheer van afvalwaterstromen, en afgasstromen in de chemiesector;
  • non-ferrometaalindustrie;
  • intensieve pluimvee- of varkenshouderij.

Bijlage 5.3.2 van titel II van het VLAREM wordt gewijzigd.

Aan deel 3 van titel III van het VLAREM 16.05.2014, worden een hoofdstuk 3.9, dat bestaat uit art. 3.9.1.1 tot en met 3.9.7.2, een hoofdstuk 3.10, dat bestaat uit art. 3.10.1.1 tot en met 3.10.11.2.1, en een hoofdstuk 3.11, dat bestaat uit art. 3.11.1.1 tot en met 3.11.8.2, toegevoegd.

Punt 6.11 van bijlage 1 bij hetzelfde besluit wordt gewijzigd.