321150 | 02.03.2018 V. nr. 346 (Vl. P.): Polder Land van Waas - Behandeling klachten ten aanzien van dijkgraaf
DANIĆ«LS Koen
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2017-2018|www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 25.04.2018

Klachten tegen de dijkgraaf van een polder moeten aan de algemene vergadering van de polder voorgelegd worden. Daarna wordt het dossier eventueel overgebracht aan de deputatie en kan de gouverneur de dijkgraaf schorsen of afzetten.

Overeenkomstig art. 37 van de Polderwet moeten klachten tegen de dijkgraaf aan de algemene vergadering van de polder voorgelegd worden. Als de algemene vergadering vindt dat een straf nodig is, moet het dossier aan de deputatie bezorgd worden. De gouverneur moet uiteindelijk op basis van het voorstel van de deputatie eventueel een uitspraak doen tot schorsing of afzetting. In uitvoering van art. 39 kan de deputatie ook ambtshalve initiatief nemen.