320427 | 23.03.2018 BVR wijz. diverse bepalingen van het BVR 09.09.2005 betr. de geografische indeling van watersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid in uitvoering van Titel I van het dec. van 18.07.2003 betr. het integraal waterbeleid
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

BS 2018-04-13

Dit besluit voert terminologische aanpassingen uit in het BVR 09.09.2005 om het besluit af te stemmen op de gewijzigde structuren in het decreet integraal waterbeleid. Zo wordt de opsplitsing van het bekkenbestuur in de substructuren 'algemene bekkenvergadering' en 'bekkenbureau' verlaten. Daarnaast wordt het aanwezigheidsquorum aangepast aan de gewijzigde structuren.

De art. 1, 11, 12, 13, 14/1, 14/2 en 16 van het BVR 09.09.2005 betreffende de geografische indeling van watersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid in uitvoering van Titel I van het decreet van 18.06.2003 betreffende het integraal waterbeleid, worden gewijzigd.