318535 | 24.11.2017 V. nr. 147 (Vl. P.): Polderbelasting - Polder van Muisbroek
DE RIDDER Annick
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2017-2018|www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 25.01.2018

Polders en wateringen zorgen voor het beheer van de grachten en de waterlopen van tweede en derde categorie binnen hun werkingsgebied en zijn bevoegd voor de heffing van belastingen.

Polderbesturen zijn openbare besturen die werkzaamheden verrichten voor het waterlopenbeheer in hun werkingsgebied. Ze zijn onder andere bevoegd voor de heffing van belastingen, waarbij ze zelf de hoogte van de belasting vastleggen.

De polders en wateringen baseren zich voor de opstelling van hun kohier op informatie aangeleverd door het kadaster. Sinds 2017 bepaalt het kadaster de percelen gelegen binnen de omschrijving van een polder of watering op basis van de gedigitaliseerde grens op kaart. Door deze nieuwe werkwijze werd vastgesteld dat een aantal ingelanden nu voor het eerst een aanslagbiljet toegestuurd kregen.

De polders en wateringen zorgen voor het beheer van de grachten en de waterlopen van tweede en derde categorie binnen hun werkingsgebied. Conform de wet onbevaarbare waterlopen moeten de provincies en gemeenten instaan voor het beheer van respectievelijk de waterlopen van tweede en derde categorie na de opheffing van een polder of watering. De grachten moeten dan worden beheerd door de aangelanden. Een wijziging hierin kan alleen met een wijziging van de wet onbevaarbare waterlopen.