317113 | 01.12.2017 BVR tot aanduiding van de begrenzing van de afgesloten watervoerende lagen en de heffingsgebieden ter uitvoering van het dec. 18.07.2003 betr. het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15.06.2018
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

BS 2017-12-19

Aan de hand van de kaarten in bijlage van dit besluit kan bepaald worden welke formule van toepassing is voor de berekening van de grondwaterheffing voor elke individuele winning en welke laag- en gebiedsfactoren eventueel moeten gebruikt worden in deze formule.

De grenzen van de afgesloten watervoerende lagen, vermeld in art. 2 van het decreet 24.01.1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer, zijn aangeduid op de vier kaarten opgenomen in bijlage 1 van dit besluit.

De grenzen van de heffingsgebieden waarvoor de gebiedsfactoren, vermeld in de bijlage bij het decreet 24.01.1984, van toepassing zijn, zijn aangeduid op de acht kaarten opgenomen in bijlage 2 van dit besluit.

Het BVR 20.07.2006 houdende de aanduiding van de begrenzing van de afgesloten watervoerende lagen en heffingsgebieden ter uitvoering van het decreet 24.01.1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer, wordt opgeheven (zie doc. nr. 215407).

 

 link