316363 | 23.11.2017 BBHR betr. het verbod op pesticiden in zones met risico’s voor het aquatische milieu en aquatische niet-doelwitorganismen
Min. bevoegd voor Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, FREMAULT Céline *

BS 2017-12-12, (2e uitg.)

Dit besluit verbiedt het gebruik van pesticiden in zones met risico’s voor het aquatische milieu en aquatische niet-doelwitorganismen.

De zones waarin het gebruik van pesticiden verboden is overeenkomstig art. 8, par. 1, van de ordonnantie van 20.06.2013 betreffende een pesticidegebruik van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dat verenigbaar is met de duurzame ontwikkeling omvatten ook zones met risico’s voor het aquatische milieu en aquatische niet-doelwitorganismen.

Het gaat om:

  • de oppervlaktewateren en hun oevers;
  • de onverbouwbare terreinen met een bedekking die met een regenwaterverzamelleiding of rechtstreeks met de oppervlaktewateren verbonden zijn;
  • de mulle terreinen die permanent onverbouwd blijven en waarnaar het water afvloeit vanwege een hellingshoek van meer dan of gelijk aan 10 % en die grenzen aan oppervlaktewater of een onverbouwbaar terrein met een bedekking die met een regenwaterverzamelleiding verbonden is.