312641 | x
Corr. Oost-Vlaanderen (afd. Gent), 9 december 2014

Een bedrijf heeft inbreuken gepleegd op het mestdecreet. Er wordt vastgesteld dat het bedrijf geen vergunning had om het bedrijfsafvalwater rechtstreeks te lozen in het oppervlaktewater. Er is sprake van een opzettelijke illegale lozing van nertsengier.