311224 | 05.05.2017 BVR betr. de subsidiƫring van de werken, vermeld in art. 2.6.1.3.1, par. 1 van het dec. 18.07.2003 betr. het integraal waterbeleid, gecoƶrdineerd op 15.06.2018
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

BS 2017-06-06

Gemeenten of hun rioolbeheerders kunnen subsidies aanvragen voor de aanleg van gemeentelijke rioleringen of voor de aanleg van individuele waterzuiveringsinstallaties. Dit besluit wijzigt de subsidieprocedure en legt een nieuw subsidiepercentage vast voor rioleringsdossiers en dossiers voor kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties dat aansluit bij de vigerende waterwetgeving.

Het besluit voorziet in een gewestbijdrage van 75% van de door rioolbeheerders gemaakte kosten verbonden aan de aanleg en verbetering van rioleringen en kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties. Het bedrag waarmee het Vlaamse Gewest kan bijdragen in de kosten, verbonden aan de aanleg van een individuele waterzuiveringsinstallatie, bedraagt 1750 EUR per individuele waterzuiveringsinstallatie.

Het besluit bepaalt de voorwaarden waaraan de ontwerpdossiers moeten voldoen om aanspraak te maken op een subsidie.

Het BVR 01.02.2002 met betrekking tot de subsidiëring van de aanleg van openbare rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen, de bouw van kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties met inbegrip van de aanleg van individuele waterzuiveringsinstallaties door de gemeenten, gemeentebedrijven, intercommunales, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden of de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, wordt opgeheven (zie doc. nr. 175917).

 

 link