309136 | 14.11.2016 V. nr. 127 (Vl. P.): Vissterftes - Aanpak oorzaken
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *
VANDENBERGHE Steve

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2016-2017|www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 10.01.2017

Oevereigenaars mogen bij het onttrekken van water uit onbevaarbare waterlopen geen afbreuk doen aan de rechten van stroomafwaarts gelegen oevereigenaars. Zij kennen eveneens een natuurzorgplicht en mogen geen vissterfte veroorzaken door watercaptatie.

Over watercaptatie uit onbevaarbare waterlopen bestaat geen recente wetgeving. Art. 644 en 645 Burg.W. zijn hier van toepassing. Deze artikels bepalen dat oevereigenaars (aangelanden) in principe het recht hebben om water te benutten uit een onbevaarbare waterloop voor toepassing in landbouw, huishouden en industrie. Bij het onttrekken van water mag geen afbreuk gedaan worden aan de rechten van de lager gelegen oevereigenaars. Alle oevereigenaars hebben in principe gelijke rechten op water. Daarnaast is ook de natuurzorgplicht van toepassing en mag door de captatie geen schade aan de natuur (zoals bijvoorbeeld vissterfte) ontstaan.