306821 | 23.12.2016 Ordonnantie wijz. ordonnantie van 20.10.2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid
Min. bevoegd voor Financiƫn, Begroting, Externe Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, VANHENGEL Guy *
et al.

BS 2017-01-10

Deze ordonnantie zet de Europese richtlijn nr. 2014/101/EU tot wijziging van richtlijn nr. 2000/60/EG tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid om. Meer bepaald verwijst het naar de internationale ISO/EN normen voor het toezicht op de ecologische kwaliteit van oppervlaktewater.

Het punt 1.3.6 van bijlage III van de ordonnantie van 20.10.2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid wordt gewijzigd.