295861 | 21.05.2015 Wet houdende instemming met de Wijzigingen van de art. 25 en 26 van het Verdrag inzake de bescherming en het gebruik van grensoverschrijdende waterlopen en internationale meren, aangenomen te Madrid op 28.11.2003
Vice-Eerste Min. en Min. van Buitenlandse en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, REYNDERS Didier *
et al.

BS 2015-11-13

Deze wet bekrachtigt de wijzigingen van de art. 25 en 26 van het Verdrag inzake de bescherming en het gebruik van grensoverschrijdende waterlopen en internationale meren, aangenomen te Madrid op 28.11.2003. Deze wijzigingen geven de lidstaten van de Verenigde Naties gelegen buiten de UNECE–regio (de Europese economische commissie van de Verenigde Naties) de mogelijkheid partij bij het Verdrag te worden. De wijzigingen bevorderen daarnaast zowel de samenwerking tussen rivierzones wereldwijd als de uitwisseling van ervaringen met de andere regio’s van de wereld.

 

 link