295380 | 10.08.2015 KB betr. vermalers waarvan het vermaalde bestemd is om verwijderd te worden via systemen voor de afvoer van afvalwater
Min. van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling, MARGHEM Marie-Christine *

BS 2015-10-23, (2e uitg.)

Dit besluit reguleert het op de markt brengen van vermalers waarvan het vermaalde bestemd is om verwijderd te worden via systemen voor de afvoer van afvalwater. Het is verboden om iedere uitrusting of ieder onderdeel op de markt te brengen, al dan niet geïntegreerd in een andere uitrusting, die tot doel heeft om vaste residuen te vermalen om ze uiteindelijk te lozen in aquatische milieus of in een netwerk voor waterinzameling en -zuivering.

Het verbod bedoeld in dit besluit is niet van toepassing op de uitrustingen, al dan niet geïntegreerd in een andere uitrusting, die bestemd zijn om vaste residuen te vermalen en die speciaal ontworpen werden om aangesloten te worden op een toilet, of op om het even welke andere installatie bestemd om urine en fecaliën op te vangen en te verwijderen. Deze uitrustingen zijn enkel bestemd voor het vermalen van afvalwater afkomstig van een normaal gebruik van de sanitaire voorzieningen en dienen niet tot het vermalen van andere vaste afvalstoffen.
Voor dergelijke uitrusting is de volgende vermelding, of om het even welke andere gelijkaardige vermelding, duidelijk te lezen op de verpakking, in de gebruiksaanwijzing en in de instructies voor installatie: ’Enkel geschikt om aangesloten te worden op een toilet'. Iedere verwijzing naar een ander gebruik is verboden.

 

 link