295361 | 18.09.2015 KB tot vaststelling van een kader voor het bepalen van de vereisten inzake biologische afbreekbaarheid en desintegreerbaarheid van producten die ontwikkeld zijn om via het toilet te worden afgevoerd
Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid, DE BLOCK Maggie *
Min. van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling, MARGHEM Marie-Christine *
Vice-Eerste Min. en Min. van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, PEETERS Kris *

BS 2015-10-23, (1e uitg.)

Steeds vaker raken leidingen en pompen van waterzuiveringssystemen verstopt door vochtige doekjes die in het toilet zijn doorgespoeld, terwijl ze hiervoor niet bedoeld zijn. Dat heeft jaarlijkse kosten om deze verstoppingen op te ruimen en pompen te herstellen tot gevolg en verhoogt de vervuiling van de waterlopen en zeeën. Dit besluit informeert de consument over het goede gebruik van vochtige doekjes en creëert een nieuw pictogram op hun verpakking. Het besluit bepaalt eveneens de kenmerken van snelle oplosbaarheid en biologische afbreekbaarheid van deze doekjes.

Om op de markt te worden gebracht, voldoen de doekjes die niet bestemd zijn om via het toilet te worden afgevoerd (bijlage 1), aan de volgende twee cumulatieve voorwaarden:

  • de enige toegelaten vermelding met betrekking tot het weggooien door de toiletten die toegelaten is op de verpakking, is: ’Niet in het toilet gooien’;
  • het in bijlage 3 bepaalde logo is aangebracht op de verpakking.

Om op de markt te worden gebracht, voldoen de producten, of delen van producten, die ontwikkeld zijn om via het toilet te worden afgevoerd, aan de volgende cumulatieve voorwaarden:

  • de producten, of delen van producten, zijn bestemd om urine, fecaliën of andere lichaamsvochten weg te nemen;
  • de producten, of delen van producten, verstoren noch de systemen voor de opvang en het transport van huishoudelijk of stedelijk afvalwater, noch de systemen om dit water te zuiveren;
  • de producten, of delen van producten, mogen geen vezels bevatten die niet biologisch afbreekbaar zijn.

Het is verboden om verpakkingen of accessoires op de markt te brengen die bestemd zijn om via het toilet te worden afgevoerd tenzij deze integraal deel uitmaken van het product, dezelfde functie vervullen en voldoen aan de in het eerste lid bepaalde voorwaarden.

Het respecteren van de voorwaarden bij het op de markt brengen van producten die ontwikkeld zijn om via het toilet te worden afgevoerd, wordt aangetoond door de testen voorzien in bijlage II.

 

 link