295286 | 26.06.2015 V. nr. 888 (Vl. P.): Aansluiting op gescheiden rioleringsstelsel - Kosten
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *
VANDENBERGHE Steve

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014-2015|www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 07.10.2015

Binnen de bestaande regelgeving is er een afweging gebeurd van de efficiƫntie van het aansluiten van vuilvracht naar een zuiveringsinstallatie en/of het afkoppelen van hemelwater van de riolering ten opzichte van de kostprijs hiervan. Gezien de aanwezigheid van bestaande (gemengde) riolering in bepaalde campingparken, gaat het hier niet over de aansluitplicht maar wel de verplichting tot afkoppeling op particulier domein bij aanleg van een gescheiden stelsel.

Deze is logisch en noodzakelijk om de investeringen op het openbaar domein (de aanleg van een aparte afvalwaterriool) te laten renderen, en zo een beter zuiveringsrendement en verminderde overstortwerking te bekomen. Zowel het gewest, de rioolbeheerder als de burger dragen in dit verhaal een deel van de kosten. De burger is verantwoordelijk voor de aanpassingen op eigen domein en draagt dus de kosten hiervan. Weliswaar kan door gemeenten of rioolbeheerders in een subsidie en/of sociale correctie voorzien worden om tegemoet te komen in deze kosten maar dit is een autonome beslissing van de gemeente of de rioolbeheerder. Ook kan technische ondersteuning voorzien worden door de aanstelling van een afkoppelingsadviseur.