293956 | MB houdende de vaststelling van een soortenbeschermingsprogramma voor (...)
Vlaams Min. van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme DEMIR Zuhal

BS 2020-01-23, V. 190, (16), 2960

Een soortenbeschermingsprogramma werd opgesteld om het soortherstel te begeleiden (art. 27, par. 1, tweede lid van het Soortenbesluit 15.05.2009). Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor de waterwegbeheerder (onder meer de steden en gemeenten en de polders en wateringen). De laatste besluiten betreffen de bescherming van de kamsalamander (Triturus cristatus), de rugstreeppad (Epidalea calamita), de heikikker (Rana arvalis) en de poelkikker (Pelophylax lessonae).

Opeenvolgende adviezen: