292015 | 23.02.2015 V. nr. 479 (Vl. P.): Lokaal waterbeleid - Subsidies
ROBEYNS Els
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014-2015|www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 27.04.2015

Alle gemeenten hebben een subsidie ontvangen voor het uitvoeren van acties die kaderen in het lokale waterbeleid, zoals het herwaarderen van grachten, het bevorderen van infiltratie, het herinrichten van een waterloop en het onderhouden van rioleringen. De subsidie werd berekend op basis van het aantal inwoners en de onbebouwde oppervlakte uitgedrukt in hectare van de gemeente, met een minimum van 20000 EUR en afgerond naar het onderliggende duizendtal. De subsidiƫring was alleen voorzien voor 2014.