290715 | 15.12.2014 V. nr. 227 (Vl. P.): Poldergraslandenkaart - Openbaar onderzoek
CARON Bart
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014-2015|www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 19.02.2015

Conform art. 9bis, par. 7, van het Natuurdecreet wordt de kaart van de historisch permanente graslanden definitief vastgesteld en wordt bepaald voor welke graslanden een verbod op het wijzigen van de vegetatie of een vergunning voor het wijzigen van de vegetatie van toepassing is. Art. 9bis van het Natuurdecreet sluit niet uit dat bezwaren of opmerkingen kunnen ingediend worden over percelen die niet opgenomen zijn als historisch permanent grasland.

Indien dergelijke percelen weerhouden worden, kunnen die alleen via een nieuwe procedure met openbaar onderzoek aan de kaart worden toegevoegd. De Natuurinspectie van het Agentschap voor Natuur en Bos doet de nodige vaststellingen op basis van de regelgeving die op het ogenblik van vaststelling van toepassing is.